PROJECT MẪU LED MATRIX

Project Mẫu LEDMH

Bài viết tổng hợp các Project Mẫu của phần mềm LEDMH. Gồm những hiệu ứng LED chuyên nghiệp nhất.
< Cập nhật những project mẫu nhất từ trên xuống dưới >

Link Thư Mục Download các Project : http://www.fshare.vn/folder/BHZTU7JSCV/

 

0. LED Minh Hà P16 3 Mầu

Video Demo :